Đèn Sân Khấu Tiệc Cưới Tại Đà Nẵng – SKV E 08

Cung cấp, lắp đặt đèn sân khấu tại Đà Nẵng

Đèn sân khấu tiệc cưới tại Đà Nẵng – SKV E 08

Tổng quan: diện tích hội trường 600m², diện tích sân khấu 32m² (4 x 8m)

Thiết bị: 20 Đèn par led 54 bóng màu, 2 đèn chớp 3000w, 10 đèn moving head beam 230, 1 đèn rọi follow 7R, 1 máy phun khói 3000w, 1 bàn điều khiển sunny 512, 2 bộ giàn không gian.

Cấu hình đèn sân khấu tiệc cưới tại Đà Nẵng – SKV E 08

  • Giàn không gian lắp làm 2 hàng song song trước và sau sân khấu.
  • Tại giàn phía trước sân khấu lắp 12 đèn par led 54 bóng màu, 2 đèn moving head beam 230 lắp đối xứng qua 1 đèn chớp 3000w
  • Giàn phía sau sân khấu lắp 4 đèn moving head beam 230, 8 đèn par led 54 bóng màu đối xứng qua 1 đèn chớp 3000w
  • Dưới sân khấu đặt 4 đèn moving beam 230 chia làm 4 góc sân khấu, máy phun khói 3000w đặt góc cuối sân khấu
  • Đèn rọi follow 7R đặt sườn hội trường chiếu vào giữa sân khấu
  • Bàn điều khiển sunny 512 đặt cùng tủ rack điều khiển âm thanh.

Hình ảnh thi công đèn sân khấu tiệc cưới tại Đà Nẵng – SKV E 08

đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08

Lắp đặt đèn sân khấu tại Đà Nẵng

đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08 đèn sân khấu tiệc cưới tại đà nẵng - skv e 08