bàn điều khiển dmx

Showing all 3 results

  • Bàn Điều Khiển Sunny 512

    Bàn Điều Khiển Sunny 512 có thể điều khiển độc lập 32 nhóm đèn cùng lúc với số lượng lưu trữ cảnh lớn và khả năng lập chương trình ánh sáng chuyên nghiệp.

  • Bàn Điều Khiển Disco 240

    Bàn điều khiển disco 240 điều khiển 12 nhóm đèn cùng lúc, với 16 cảnh độc lập kết hợp cùng 24 bank mang lại kho cảnh lớn.

  • Bàn Điều Khiển DMX 192

    Bàn điều khiển DMX 192 giúp điều khiển ánh sáng dễ dàng, linh hoạt đồng thời mang lại sự tiện dụng cần thiết đối với người sử dụng.