Showing the single result

  • Dung Dịch Tuyết

    Với cảnh tượng tuyết rơi tuyệt đẹp ngoài trời chỉ có ở xứ lạnh, giờ chúng ta có thể đưa lên sân khấu một cách dễ dàng nhờ dung dịch tạo tuyết kết hợp cùng máy phun tuyết độc đáo.